Wris Temakväll: En succé!

Vi tackar Moréno och Emelie samt Emanuel för en väl genomförd temakväll.
Magnus Torstensson för lån av häst, och Kristina för fikat.
26 deltagare. 
Grattis Pia Johansson till vinsten på tipsrundan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd