Väntar du på ditt medlemskort?

Medlemskorten skickas ut i slutet på februari enligt styrelsebeslut sedan tidigare. Men ni bör ha fått ett svarsmail ifrån kassören att så kommer att ske. Håll ut...det kommer :) 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd