Vi saknar DIN email adress!

Hej,
Har du betalat medlemsavgift utan att fylla i ansökan på hemsidan?
I så fall kan det vara så att vi inte har någon adress till dig och du kan inte få ditt medlemskort eller annan info vi skickar ut...som inbjudan till Årsmöte och vår fina tidning!
Har du fått ditt medlemskort och annan info...då är det lugnt men du som INTE fått ditt medlemskort maila kassor@wris.se så fixar vi det.
Tack för hjälpen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd