Klassordning och anmälan klar till Crayfish!

OBS! uppdaterad propp ligger ute pga.
1. Vi har lagt till NSBA klasser på årets Crayfish!!
2. Vi har satt en minimigräs för startande i koklasser dvs vi måste ha minst 45 starter för att kunna genomföra klasserna. Men varje start räknas så ex team pening laget räknas som 3, ranch sorting som 2 osv.
3. Dagsavgiften på 400 kr/kategori gäller /dag inte för hela helgen.

En liten passus är att tänka på att Highpoint vinnarna räknas på hela helgen!!
Skynda skynda att anmäla, och boxar finns bara ett begränsat antal!
Hjärtligt Välkomna!
Klicka här för att komma till anmälan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd