Tyvärr kan svar på mess och mail dröja under helgen!

Catharina & jag (monica) är i England och jobbar på en tävling vilket göra att det blir svårt att hinna med att lösa andra problem samtidigt.
Vi skall försöka få ut alla mönster och svara på de mail som kommit in med erbjudande om att hjälpa till på tävlingen så fort som möjligt. 
Nu är det så att de flesta kan hjälpa till delar av dagen och eller mellan /innan klasser vilket gör att logistiken och överblicken över hur många vi har till hjälp är mkt svår.
Men vi skall göra vårt bästa och skickar ett stort varmt tack som erbjudit sig.

Vi kommer givetvis att sätta dem som kan hela dagar på positioner i första hand och sen fyller vi på med er som hjälper till vid vissa tillfällen. 
TACK alla som erbjudit er ni är ovärderliga <3

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd