Fotograf? På bilden Emanuel Fröjdegård

OBS! KM resultaten klass 16 korrigerade!

Vi har blivit uppmärksammade på att resultatet för klass 16 var fel och detta är nu korrigerat så att Åsa Johansson är 2;a placerad och Ina Tedin 3;a.
Tack för att du uppmärksammade detta Åsa och grattis till andra placeringen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd