Medlemsmöte på Hälldala Ranch.

Wris är i stort behov av en valberedning innan årsmötet, samt nya styrelsemedlemmar för fortsatt arbete framöver.

Vi har därför beslutat att kalla till möte.

Datum: 23 februari.
Plats: Hälldala Ranch.
Tid: 14.00
Anmäl till: info@halldalaranch.se för fika. 

Är ni intresserade av, att gå med i styrelsen, eller att sitta i valberedningen?
Kom till mötet!
Alternativt, skicka mejl till
styrelsen@wris.se
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd