Lyckat möte på Hälldala Ranch.

I söndags genomförde vi ett medlemsmöte på Hälldala. 
Ca 40 stycken anslöt.
Den heta punkten var valberedning. Vi har ju under årets lopp, inte lyckats få någon intresserad av att sitta på denna position. Men, nu anmälde sig 3 stycken.
Vi tackar för att ni vill kämpa för att klubben ska fortsätta existera, och önskar er lycka till i jakten på framtida styrelsemedlemmar.
Ni som är intresserade, eller vill nominera någon, tar kontakt med dom.

Valberedningen består av:
Mats Larsson (sammankallande) Tel: 0706275751

Åsa Johansson, Mejl: systerasa@live.se, Tel: 0736269501

Therese Andersson Mejl: tatraining@hotmail.com Tel: 073-050 05 77

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd