Årsmöte på Hälldala Ranch.

Den 15 mars är det, som ni vet dax för årsmöte.
Plats: Hälldala Ranch.
Tid: 18.00 (17.00 om ni vill fika))

Valberedningens förslag:
Ordförande / Eva Rambech,
Kassör / Pauline Nilsson,
Ledamot Camilla Becker Jeppsson,
Fredrik Ramner,
NY Lars Tornberg,
Suppleant / Lisa Åkesson, Accalia Hanna Dahlgren.
Sekreterare väljs under konstituerat möte efter årsmöte.
Revisor / Kristina Torstensson,
Valberedning Mats Larsson, Åsa Johansson och Therese Andersson.
Ny sammankallande Åsa Johansson.

Verksamhetsberättelse 2019

Kallelsen hittar ni här.

Anmäla gör ni här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd