WRIS Tematräffar 2018

Här är det då tänkt att vi skall presentera de tema som NI har valt såklart och eftersom vi är valda av er för att tillgodose det behov som finns :) så har vi även lagt till dem VI tycker behövs...noggrant utvalda baserat på erfarenhet och empiri :)
/Styrelsen

Planerade föreläsningar, aktiviteter:

*Lastningsträning med Moreno Söderlund.
*Anmälan till tävling...hur gör man, vilka klasser skall jag välja? 
*Tävlingsregler, vilka gäller och när? 
*Veterinär föreläsning
*IR terapi
*Hovslagare om vad bör du titta på när det gäller din hästs hovar. 

Se nedan de föreläsningar vi har schemalagda just nu!

Karta som visar var I stehag vi håller hus!.

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd