Fotograf? På bilden Emanuel Fröjdegård

Anmälan WRIS TT 18/5-19

  • Startnummer innebär här, det nummer du ev. fått till din häst av tävlingsarrangör (det nummer du fäster på din pad eller dina kläder). Här kan du önska ditt turnummer och du får ett laminerat set 1;a gången du deltar i någon av WRIS/SWS tävlingar.
  • Du som tävlar enbart inhand betalar 40kr/klass.
    Du som vill göra allt, betalar 300kr och tävlar sedan hur många klasser du vill. Lätt eller svår.
  • Om du har skrivit in korrekt email så får du en kopia på anmälan till din inbox. Räkna ut vad det blir och betala sedan in via swish eller bg. Välkommen!
  • Här lägger du till pdf filen med ditt medlemskort.
    (max 50 MB)
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd