Fotograf? På bilden Emanuel Fröjdegård

Crayfish & Klubbmästerskap 2019
den 10 augusti

Anmälan: kryssa i det du önskar.
OBS! en anmälan per ryttare.

  • Kryssa i de klasser du vill starta, du kan utan extra avgift lägga till eller byta klass på plats.
  • WRIS medlemmar betalar ingen office charge.
  • Var noggrann när du skriver din epostadress!
    Om du skriver fel är risken stor att anmälan inte går igenom och får du ingen kopia på anmälan så har du gjort fel. höra av dig till styrelsen@wris.se
  • Snälla du skriv vilken tävling och för vem gärna hästnamn!
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

Hitta till Falkenklevs Ridhus i Osbyholm
Adressen är: Osby 3508, Hörby

Tidsplan

Startande pr klass

Proposition

Klassordning

Mönster/Patterns

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd