Fotograf? På bilden Emanuel Fröjdegård

Här kommer snart information om vår Halloween Show 25-27/10-19

Klart är att detta blir en Reining tävling med godkända NRHA/SRHA klasser tillsammans med Timed events och ev. om vi kan komma överens med kofolket även Cowhorse, Ranch Sorting, Ranch sorting och cattle penning.
Markera helgen i din kalender för vi kommer att bjuda på det där lilla extra, du vil inte missa årets sista tävling :) 

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd