Fotograf? På bilden Emanuel Fröjdegård

Wris Långritt 2018.

Långritt vid vackra Torup, Bokskogen söndagen den 23/9. 
Medlem: Gratis
Ej medlem: 50kr
Samling på Torupsgård vid Aktiv Western Häst. 
Välkomna från 9:00, avfärd 10:00. 
Vi erbjuder en runda med galopp och en runda med skritt och trav. Ni kryssar i vilken runda ni vill rida i formuläret.
Efter ritten startar vi grillarna. Ni tar själv med mat och dryck.
Finns box att hyra för endast 50kr.
 
Nu som saknar egen häst kan hyra av AWH för 500:- (ordinarie är 600:- för 1 1/2h) 
Skicka sms till Pia Johansson på 070-8258751 för att boka en av hennes hästar.

Välkomna!

Anmälan.

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd