Fotograf? På bilden Emanuel Fröjdegård

WRIS Springshow 13-14 april 2019

Adress till Åstorps ridhus är: Vramsvägen 28, 265 32 Åstorp

Vi behöver funktionärer, och givetvis betalar vi dig en slant för att du hjälper till!
Du kan antingen få pengar eller så sparar du din insats som WRIS kronor och använder när du tävlar hos oss nästa gång!
Maila styrelsen@wris.se  om du eller någon du känner kan hjälpa till under tävlingen.
Tack för att du hjälper oss att erbjuda arrangemang för westernryttare i hela skåne!

WRIS Spring Show Anmälan

 • OBS! Ändra ej!
 • Om du inte önskar ett specifikt startnummer tilldelar vi dig ett.
 • Kryssa i minst en klass. Du kan alltid byta och lägga till på plats utan extra kostnad. Du är med i lottning av startordning om du anmält min 2 timmar innan klassen startar.
 • Här kan du skriva namnet på den person du vill stå med i stallet och vi försöker att tillgodose detta. OBS gäller bara meeting..inte dygn eller dagboxar!
 • Var noggrann när du skriver in email adressen så att det blir rätt!
  Om du inte får hem ett email med kopia på din anmälan har du skrivit in fel adress!
 • OBS! uppge vilken häst det gäller på swish eller inbet.
  Arrangören tar inte ansvar för att leta upp omärkt betalning.
  Ta med kvitto eller annat bevis på betalning till tävlingen!
 • Helst inga jpeg filer tack (oftast oläsbara) PDF är att föredra.
  Tänk på att det är din SKYLIGHET att visa arrangören ditt giltiga kort och registreringsbevis!
  Samla gärna fler kort på samma pdf.
  (max 50 MB)
 • Helst inga jpeg filer tack (oftast oläsbara) PDF är att föredra.
  Tänk på att det är din SKYLIGHET att visa arrangören ditt giltiga kort och registreringsbevis!
  Samla gärna flera kort i samma pdf.
  (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • Om du inte fyller de obligatoriska fälten går anmälan inte att skicka. Om du har problem att skicka anmälan...titta noggrant sp att du fyllt i alla obligatoriska fält.

Tidsplan WRIS Spring Show

Boxplan

Paid warm up fredag TRAIL

Startande / klass 9/4.

Mönster

Susanne har öppet hela helgen med MAT för alla!

Proposition/Klassordning

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd