Pole Bending

Johanna Davidsson, Foto Mi Ritzen bilder för livet. Johanna Davidsson, Foto Mi Ritzen bilder för livet.

 Pole Bending är ju för er som inte vet vad det är..en klass där man sätter upp 6 pinnar i en rak linje med 6,4 meters mellanrum. Och hästarna skall då galoppera rakt upp bredvid stolparna sedan i slalom emellan ner för att vända och slalom upp till toppen och sen full galopp utanför dem ner till slut linjen.  Trillar en pinne får man tidstillägg och snabbast går det om hästen byter galopp mellan varje pinne. Tävlande skall göra en sk. ”running start” dvs starta utanför banan så att man passerar tidslinjen med högsta möjliga fart.
En annan variant av Pole bending ar sk. Keyhole Race. Beskrivnng av den kommer inom kort.
Länk till den Amerikanska Pole bending föreningen. National Pole Bending Association
Regler för pole bending finns hos AQHA, APHA, ApHc och fler andra föreningar liksom hos WRAS.

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd