Fotograf? På bilden Emanuel Fröjdegård

WRIS önskar ALLA medlemmar, ryttare, funktionärer och sponsorer en underbar jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Kalender

Bli medlem! Det lönar sig.

Wris arbetar seriöst med att utveckla westernsporten med alla dess grenar och tävlingsmoment.

Medlemmar har minst ett gemensamt intresse och det är att man gillar hästar, och att känna kontakt och gemenskap med både häst och likasinnade.

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd